Hyperaktivita / ADHD

A - Attention

D - Deficit

H - Hyperactivity

D - Disorder

Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou

Hyperkinetická porucha alebo porucha pozornosti s hyperaktivitou je považovaná za najčastejšiu neurobehaviorálnu poruchu detského veku. Je charakterizovaná prítomnosťou troch nosných symptómov, medzi ktoré patrí nepozornosť, hyperaktivita impulzivita.

Tento syndróm sa často spája s rozličnými vývinovými oneskoreniami špecifického charakteru, ako aj prítomnosťou (NDD-neurodevelopmental delay) oneskorené vyzrievanie nervového systému. V prípade pretrvávajúcich primitívnych reflexov sa u detí nevytvárajú optimálne nervové spojenia medzi mozgovým kmeňom a vyššími mozgovými centrami, čo ovplyvňuje plnohodnotné vyzrievanie nervového systému. Nervový systém ADHD dieťaťa je nezrelý a proces postupného vyzrievania je veľmi pomalý. Ťažkosti spôsobujú odchýlky vo vývoji nervových dráh, ktoré kontrolujú úroveň pozornosti, správania, exekutív, motoriky, vôľového konania a rozhodovacieho procesu.

brothers-179375_1280

V súvislosti s ADHD sa hovorí o tzv. dysregulácii neurotransmiterových mechanizmov, čo môžeme vysvetliť ako nedostatočné fungovanie prenosu signálov neurotransmiterov (dopamínu a noradrenalínu) v mozgu. Preto sa v súvislosti s týmto syndrómom často stretávame s označením „chemizmus mozgu“.

Hyperkinetická porucha sa objavuje pred siedmym rokom života dieťaťa, pričom najvýraznejšie sa symptomaticky rozvinie v školskom veku a môže pretrvávať do dospelosti. Na stanovenie diagnózy je však potrebná prítomnosť všetkých troch symptomových okruhov, ktoré pretrvávajú minimálne 6 mesiacov.

Symptómy ADHD dieťaťa:

 • má ťažkosti s plánovaním a predvídaním
 • má problém so zameraním a udržaním pozornosti
 • má problémy so sebaovládaním
 • je impulzívne
 • pretrváva emočná labilita, vnútorný nepokoj, afektívne stavy
 • prítomná je nadmerná aktivita, je stále v pohybe, mrví sa, vrtí sa, pobehuje, poskakuje
 • má malú frustračnú toleranciu (typické časté striedanie nálady a výbuchy zlosti)
 • je zábudlivé, často stráca veci
 • nevydrží čakať, je netrpezlivé
 • unikajú mu detaily
 • pôsobí ako by nepočúvalo
 • nevie sa ticho hrať, je hlučné
 • má problémy so spánkom, oddychom
 • má problém s krátkodobou pamäťou, zapamätať si inštrukcie
 • upútava pozornosť, skáče druhým do reči, pôsobí ako „nevychované“
 • ľahko sa nechá vyprovokovať
 • nebojí sa, nevníma reálne nebezpečenstvo a prílišné riziko