Zavolajte nám 0914 100 302

Asymetrický tonický šijový reflex

Objavuje sa v 18. týždni po počatí, je plne prítomný pri narodení. Ovplyvňuje odlišné napätie svalov na každej strane tela ako odpoveď na otočenie hlavy na stranu.

7

zdroj: S. G. Blythe: Dieťa v rovnováhe, vydal Inštitút psychoterapie a socioterapie,(2012), str. 56

Napr. ak dieťa otočí hlavu na pravú stranu, končatiny na pravej strane tela sa vystrú a naopak končatiny na ľavej strane sa zohnú.

Tento reflex rozvíja pohyby na jednej strane tela, koordináciu oko - ruka, umožňuje prvé pokusy načahovania sa za predmetmi.Potlačený by mal byť od 3 do 6-9 mesiacov po narodení.

Účinky pretrvávania /t. j. čo môžeme pozorovať, ak ATŠR nebol potlačený/:

  • narušená schopnosť rovnováhy pri otočení hlavy
  • problém s krížením stredovej línie tela, čo ovplyvňuje krížové pohybové vzorce, bilaterálnu integráciu (spoločné používanie pravej a ľavej strany)
  • bráni vzniku lateralizácie (preferencia pravej alebo ľavej strany) po ôsmom roku života
  • ovplyvňuje vývoj nezávislých pohybov očí (oči a hlava sa stále pohybujú spolu), môže ovplyvniť schopnosť porozumenia pri čítaní a písaní