Zavolajte nám 0914 100 302

CAPD – centrálna porucha sluchového spracovávania

CAPD – je skratka z angl. central audithory processing disorders, tiež známa ako APD  audithory processing disorders, čiže  porucha sluchového spracovávania. Je to súhrnný pojem pre celý rad porúch, ktoré majú podklad v sluchovom spracovávaní. Ide o fakt, že centrálny nervový systém človeka nie je schopný vyhodnotiť sluchové informácie prichádzajúce do mozgu primeraným spôsobom. Ľudia a deti s týmto problémom majú väčšinou zdravý sluch, ale ich uši a mozog nefungujú harmonicky. Ťažkosti sú spôsobené v prenose a spracovávaní sluchových stimulov, ktoré percipuje ucho, ľudský orgán sluchu. Z vnútorného ucha sú tieto podnety ďalej vysielané senzitívnym sluchovým nervom do centra, čiže mozgu, kde by mali byť vyhodnotené adekvátnym spôsobom. To sa však neudeje v prípade, že je sluchový signál z nejakého dôvodu skreslený.

girl-891637_640Deti, ktoré majú takéto oslabenia v sluchovom spracovávaní, majú následne problémy aj v iných oblastiach, najmä emocionálneho, sociálneho a kognitívneho charakteru. Odzrkadľuje sa to následne v ich mentálnych výkonoch v škole, ako aj v bežnom sociálnom živote.

Niektoré symptómy CAPD/APD:

  • ľahká vyrušiteľnosť hlasnými a náhlymi zvukmi okolia
  • znepokojujúce správanie v hlučnom prostredí, precitlivenosť na určité zvuky
  • ťažkosti s vykonávaním jednoduchých alebo zložitejších verbálnych inštrukcií
  • problémy s rečou, s diskrimináciou hlások v slovách, artikulačné ťažkosti
  • ťažkosti s verbálno-akustickou pamäťou
  • oslabená schopnosť rozlišovať zvuky pri určitých frekvenciách
  • deficity v oblasti pozornosti a sústredenia
  • problémy s čítaním a písaním
  • ťažkosti s konverzáciou v hlučnom prostredí
  • sluchová únava, preťaženie

Doposiaľ, nie je úplne známe, čo spôsobuje poruchu centrálneho sluchového spracovávania, ale najmä deti s ORL ťažkosťami sa považujú za vysoko rizikovú skupinu. Chronický zápal uší, alergia, adenoitída, sú rizikovým faktorom, ktorý môže zásadne ovplyvniť sluchové spracovanie. Taktiež genetické a neurologické faktory majú svoj podiel na týchto ťažkostiach. Ovplyvniť sluchové spracovávanie môže aj audiosmog, počúvanie hudby cez vnútroušné slúchadlá a príliš hlučné prostredie.

So správne nastavenou terapiou, môžu aj deti s poruchou sluchového oslabenia zažiť úspech v škole a skvalitniť tak  výrazne svoj doterajší život.

Zdroj: http://kidshealth.org/parent/medical/ears/central_auditory.html