Zavolajte nám 0914 100 302

Cenník služieb

Úvodná konzultácia

 • anamnestický rozhovor, popis aktuálnych ťažkostí a problémov dieťaťa s návrhom možností  špeciálnopedagogickej diagnostiky, stimulácie a korekcie - 50 eur

Motorický tréning

 • diagnostika  - 100 € (približný čas trvania 3 hodiny, v závislosti od potrieb klienta a spolupráce, možnosť rozdeliť na dve stretnutia)
 • konzultácia a vyhodnotenie výsledkov diagnostiky, zahájenie programu stimulácie - 30 € (približný čas trvania 1 hodina)
 • vypracovanie odbornej správy z diagnostiky na požiadanie zákonného zástupcu- 40 €
 • kontrolné stretnutie - 40 € ( približný čas trvania 1 až 1,5 hodiny)

Benaudira - sluchový tréning

 • diagnostika - audiometrické vyšetrenie sluchu a počúvania, test na prah počutia, lateralitu ucha a dichotický test počutia - 90 € (približný čas trvania 2 až 2,5 hodiny)
 • kontrolné stretnutia - 60 € (približný čas trvania 2 až 2,5 hodiny) 
 • vyhotovenie správy z diagnostiky na požiadanie - 30 €
 • vyhotovenie neindividualizovaného CD v kompetencii Nemecka- 24,50 € ( v cene je započítané aj poštovné z Nemecka)
 • vyhotovenie individualizovaného CD v kompetencii Nemecka- 42 € ( v cene je zahrnuté aj poštovné z Nemecka)
 • plán počúvania prostredníctvom aplikácie Benaudira- player - App - 40 eur ( v kompetencii Nemecka, potrebná inštalácia app)

Kupoz - stimulačný program na rozvoj pozornosti

 • konzultačné stretnutie - 10 € ( približne 1 hodina)

Kuprev - primárne preventívny program pre deti od 4 do 8 rokov

 • konzultačné stretnutie - 10 € ( približne 1 hodina )

Individuálny podporný program s prvkami HANDLE ® prístupu -  30 €

- program vytvorený na mieru dieťaťa, doplnený HANDLE ® aktivitami ( približne 2 hodiny)

Stimulačný program  pre predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou MAXÍK Individuálny 

pozostáva z úvodnej konzultácie a posúdenia aktuálnej úrovne dieťaťa + 15 lekcií

 • individuálny program Maxík - 1. lekcia - 10 € (približne 1 hodina)

ROPRATEM - program na rozvoj pracovného tempa

 • konzultačné stretnutie - 15€

Individuálny špeciálnopedagogický stimulačný alebo korekčný program prispôsobený konkrétnemu dieťaťu 

 • terapeutické stretnutie - 40 eur

Platby v centre Euspe sa realizujú v hotovosti. Služby a terapie, ktoré poskytujeme nie sú preplácané poisťovňami.