Cenník služieb

INPP terapia

 • úvodná konzultácia –  30 €   (približný čas trvania 1-2 hodiny)
 • diagnostika neuromotorickej nezrelosti - 80 € (približný čas trvania 3 hodiny, v závislosti od potrieb klienta a spolupráce, možnosť rozdeliť na dve stretnutia)
 • konzultácia a vyhodnotenie výsledkov diagnostiky, zahájenie programu reflexnej stimulácie - 20 € (približný čas trvania 1 hodina)
 • vypracovanie odbornej správy z komplexnej diagnostiky na požiadanie - 20 €
 • kontrolné stretnutie  - 30 € ( približný čas trvania 1 až 1,5 hodiny)

Benaudira - sluchový tréning

 • diagnostika - audiometrické vyšetrenie sluchu a počúvania, test na prah počutia, lateralitu ucha a dichotický test počutia - 70 € (približný čas trvania 2 až 2,5 hodiny)
 • kontrolné stretnutia - 45 € (približný čas trvania 2 až 2,5 hodiny) 
 • vyhotovenie správy z diagnostiky na požiadanie - 20 €
 • vyhotovenie neindividualizovaného CD - 24,50 € ( v cene je započítané aj poštovné z Nemecka)
 • vyhotovenie individualizovaného CD - 42 € ( v cene je zahrnuté aj poštovné z Nemecka)

Kupoz - stimulačný program na rozvoj pozornosti

 • konzultačné stretnutie - 10 € ( približne 1 hodina)

Kuprev - primárne preventívny program pre deti od 4 do 8 rokov

 • konzultačné stretnutie - 10 € ( približne 1 hodina )

Individuálny podporný program s prvkami HANDLE ® prístupu -  25 €

- program vytvorený na mieru dieťaťa, doplnený HANDLE ® aktivitami ( približne 2 hodiny)

Stimulačný program  pre predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou MAXÍK 

pozostáva z úvodnej konzultácie a posúdenia aktuálnej úrovne dieťaťa + 15 lekcií

 • individuálny program Maxík - 1. lekcia - 10 € (približne 1 hodina)
 • skupinový program Maxík - 1. lekcia - 8 € (približne 1 hodina

ROPRATEM - program na rozvoj pracovného tempa

 • konzultačné stretnutie - 10€

EĽKONIN - fonematické uvedomovanie, individuálny alebo skupinový program

Platby v centre Euspe sa realizujú v hotovosti. Služby a terapie, ktoré poskytujeme nie sú preplácané poisťovňami.