Zavolajte nám 0914 100 302

Diagnostika

Benaudira diagnostika

Diagnostika pozostáva z viacerých častí a trvá približne 2 a pol hodiny, v závislosti od spolupráce dieťaťa. Ide o audiometrické vyšetrenie, pri ktorom zisťujeme niekoľko oblasti sluchového spracovávania pomocou špecifických testov.

Audiometria – je diagnostická metóda, ktorou zisťujeme ako dieťa počuje na rozličných frekvenciách a pri akej intenzite , resp. ako hlasný musí byť zvukový signál, aby ho dieťa počulo. Výsledokom audiometrie je záznam, resp. audiogram. Ten predstavuje grafické znázornenie merania, ktoré jednoducho voláme krivka počutia.

Štandardný postup pri práci s klientom pozostáva z nasledovných krokov:

  1. Najskôr klient alebo rodič dieťaťa vyplní skríningový dotazník, ktorý si môže stiahnuť v časti na stiahnutie alebo po kliknutí na odkaz tu. Dotazník nám zašlete buď poštou alebo na našu mailovú adresu a my vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín diagnostického vyšetrenia.
  2. Súčasťou diagnostiky je anamnestický rozhovor, na základe, ktorého si doplníme potrebné informácie zo skríningového dotazníka. Je dobré ak rodičia donesú všetky správy, nálezy z odborných vyšetrení ORL, foniatrie a logopédie.
  3. Diagnostika pozostáva z audiometrického merania, ktorého súčasťou sú tieto testy:

Monaurálna audiometria - vyšetrujeme každé ucho jednotlivo, kde zistíme krivku počutia pravého ucha a krivku počutia ľavého ucha, ako funguje každé ucho samostatne.

Binaurálna audiometria- vyšetrujeme obe uši súčasne tak, že zvukový signál vysielame do obidvoch uší naraz, pričom sa zisťuje lateralita ucha a prah počutia.

Špeciálnym testom na lateralitu zisťujeme tzv. dominantné ucho, resp. ktoré ucho dieťa preferenčne používa na spracovávanie zvukových stimulov (pravé alebo ľavé), prípadne nevyhranenú sluchovú lateralitu (neuprednostňuje ani pravé ani ľavé ucho). Test na sluchový prahtj. pri akých frekvenciách dieťa vykazuje senzitivitu na zvuky okolia. Súčasťou diagnostiky je aj dichotický test počutia, ktorý zisťuje, do akej miery dokáže dieťa diskriminovať slovné stimuly, keď prichádzajú do obidvoch uší naraz. Naznačuje, ako dokáže vytesniť ruchy okolia (napr. v situácii, keď v spleti mnohých zvukov musíme upriamiť našu pozornosť a reč na konkrétneho človeka, s ktorým komunikujeme) a odhaľuje, ktoré ucho je dominantné pri spracovaní verbálnych podnetov.

  1. Výsledky diagnostiky zasielame do Nemecka, do Centra pre výskum sluchového spracovávania, kde je zostavené špeciálne hudobné CD so skladbami, ktoré sú nastavené na uši konkrétneho klienta. Individualzované CD vám príde domov na adresu, ktorú uvediete. Počúva sa podľa inštrukcií, ktoré budete mať poznačené v knižke pri CD v určitom časovom intervale, v domácom prostredí, niekoľko minút denne. Všetky inštrukcie bude mať klient v slovenskom jazyku.
  2. Kontrolné vyšetrenie sa realizuje každých 6-12 týždňov, po dopočúvaní CD. Klient absolvuje opätovné meranie a vyhodnotí sa, do akej miery nastalo zlepšenie. Dĺžka sluchového tréningu je individuálna, skladá sa z 3-5 cyklov.

Aktuálne je možné počúvať tréningovú hudbu aj cez BENAUDIRA Player App, ktorá  slúži na stiahnutie a tiež počúvanie tréningovej hudby. Aplikáciu získate v Apple AppStore a Google PlayStore za jednorazový poplatok. Nezaväzujete sa k žiadnemu dlhodobému predplatnému.