Diagnostika neuromotorickej nezrelosti

INPP diagnostika - neurodevelopmentálne hodnotenie zahŕňa komplexné diagnostické vyšetrenie, ktoré sa robí pomocou štandardizovaných neurologických testov.

puzzle-696725_640Štandardný postup pri práci s klientom:

 1. Najskôr klient vyplní skríningový dotazník, ktorý mu po vyžiadaní pošleme na mailovú adresu. Po jeho vyplnení a odoslaní, nasleduje úvodná konzultácia, ktorá trvá približne hodinu. Pozostáva z anamnestického rozhovoru a doplnenia informácií, týkajúcich sa skríningového dotazníka. Otázky v dotazníku sú veľmi opodstatnené a my presne vieme, prečo sa ich pýtame. Všetko so všetkým istým spôsobom súvisí, a čím viac konkretizujete problém, tým lepší obraz o individuálnych ťažkostiach dieťaťa, resp. klienta si môžeme dotvoriť.
 1. Podľa aktuálnych zistení, sme schopní povedať, či problémy dieťaťa majú alebo nemajú neurofyziologický podklad. Dôkladný rozhovor a samotné údaje z dotazníka nás môžu upozorniť na to, že INPP program nemusí byť vhodnou cestou pre Vaše dieťa. V takomto prípade je potrebný iný typ terapie a intervencie, ktorý je v kompetencii ďalšieho špecialistu. Ak naše zistenia potvrdia pravdepodobnosť neuromotorickej nezrelosti, odporúčame klientovi komplexné neurodevelopmentálne hodnotenie.

Aké oblasti testujeme? Čo zahŕňa komplexné diagnostické hodnotenie neurologického vývinu?

 1. Diagnostika trvá približne 3 hodiny, kde testujeme tieto oblasti vývinu dieťaťa:
 • hrubú motoriku, svalovú koordináciu a rovnováhu (statickú a dynamickú)
 • vzorce motorického vývinu
 • cerebellárnu zložku (testy na zapojenie mozočka)
 • dysdiadochokinézu (ťažkosti s vykonávaním rýchlych striedavých pohybov)
 • problémy s priestorovou orientáciou a pravo-ľavou diskrimináciou
 • aberantné reflexy (nepotlačené alebo nesprávne aktivované primitívne reflexy a nedostatočne vyvinuté posturálne reflexy)
 • lateralitu (preferencia, dominancia hemisféry, skrížená, nevyhranená lateralita)
 • okulomotorické funkcie (zapojenie zrakových funkcií)
 • vizuálnu percepciu
 • sluchové spracovávanie
 1. Nasleduje vyhodnotenie výsledkov diagnostiky a navrhnutie ďalších postupov, zaradenie dieťaťa do individuálneho programu reflexnej stimulácie, v podobe jednoduchých motorických cvičení.
 2. Kontrolné stretnutia sú realizované v časovom intervale 6 až 8 týždňov, v rámci ktorých dieťa pretestujeme, zistíme či dochádza k progresu a zadávame ďalšie inštrukcie k cvikom. Dĺžka trvania programu je individuálna, podľa potrieb a dosiahnutého pokroku u klienta, v priemere 12 mesiacov až 18 mesiacov. Terapia INPP je určená a navrhnutá pre deti vo veku od 7 rokov.