Zavolajte nám 0914 100 302

Diagnostika neuromotorickej nezrelosti

diagnostika - zahŕňa komplexné diagnostické vyšetrenie, ktoré sa robí pomocou štandardizovaných neurologických testov.

puzzle-696725_640Štandardný postup pri práci s klientom:

 1. Najskôr klient vyplní skríningový dotazník, ktorý mu po vyžiadaní pošleme na mailovú adresu. Po jeho vyplnení a odoslaní, nasleduje úvodná konzultácia, ktorá trvá približne hodinu. Pozostáva z anamnestického rozhovoru a doplnenia informácií, týkajúcich sa skríningového dotazníka. Otázky v dotazníku sú veľmi opodstatnené a my presne vieme, prečo sa ich pýtame. Všetko so všetkým istým spôsobom súvisí, a čím viac konkretizujete problém, tým lepší obraz o individuálnych ťažkostiach dieťaťa, resp. klienta si môžeme dotvoriť.
 2. Podľa aktuálnych zistení, sme schopní povedať, či problémy dieťaťa majú alebo nemajú neurofyziologický podklad. Ak naše zistenia potvrdia pravdepodobnosť neuromotorickej nezrelosti, odporúčame klientovi komplexnú diagnostiku.
 3. Diagnostika trvá približne 3 hodiny, kde testujeme tieto oblasti vývinu dieťaťa:
 • hrubú motoriku, svalovú koordináciu a rovnováhu (statickú a dynamickú)
 • vzorce motorického vývinu
 • cerebellárnu zložku (testy na zapojenie mozočka)
 • dysdiadochokinézu (ťažkosti s vykonávaním rýchlych striedavých pohybov)
 • problémy s priestorovou orientáciou a pravo-ľavou diskrimináciou
 • aberantné reflexy (nepotlačené alebo nesprávne aktivované primitívne reflexy a nedostatočne vyvinuté posturálne reflexy)
 • lateralitu (preferencia, dominancia hemisféry, skrížená, nevyhranená lateralita)
 • okulomotorické funkcie (zapojenie zrakových funkcií)
 • vizuálnu percepciu

Po  vyhodnotení výsledkov diagnostiky navrhneme ďalší postup, zaradenie dieťaťa do individuálneho pohybového programu reflexnej  v podobe jednoduchých motorických cvičení. Kontrolné stretnutia sú realizované v časovom intervale 6 až 8 týždňov, v rámci ktorých dieťa pretestujeme, zistíme či dochádza k progresu a zadávame ďalšie inštrukcie k cvikom.