Ťažkosti pri písaní /dysgrafia

Dysgrafia je špecifická vývinová porucha písania. Problémy dieťaťa sú viditeľné v jeho grafomotorickom prejave a úzko korelujú s poruchou jemnej a hrubej motoriky, motorickej koordinácie.

Symptómy, ktoré môžeme pozorovať u dieťaťa s dysgrafiou:

 • má ťažkosti napodobniť tvar písmen a problémy s diskrimináciou písmen
 • má neúhľadné, kostrbaté písmo, ktoré je ťažko čitateľné
 • jeho písmo je chaotické vo všetkých smeroch, často má kolísajúci sklon
 • má problémy so správnym úchopom, držaním ceruzky, pera pri písaní
 • má silný prítlak na podložku pri písaní a nesprávne sedí
 • má ťažkosti v oblasti jemnej motoriky (napr. používať príbor, zaväzovať topánky, strihať s nožničkami, navliekať koráliky...)
 • má problémy rýchlo písať myšlienky na papier
 • písmo je nezrelé, kŕčovité so znakmi tremoru (tras)
 • nesprávne používa interpunkčné znamienka
 • nadmerne používa čiarky a zamieňa slovesné časy
 • nezačína vety s veľkým písmenom

child-865116_1920Príznaky dysgrafie sa môžu tiež líšiť v závislosti od veku dieťaťa. Deti v predškolskom veku sú menej zručné v kreslení, majú nesprávny úchop ceruzky, odmietajú kresliť. Deti v školskom veku majú často nečitateľný rukopis, striedajú písané a tlačené písmo. Majú problémy vyjadriť svoje myšlienky na papier, môžu písať v jednoduchých vetách. Problémy sa môžu objaviť aj u detí s nevyhranenou lateralitou, pri precvičovaní ľaváka na praváka.

Dysgrafia je porucha učenia, ktorá ovplyvňuje okrem kognitívnych a motorických zručností dieťaťa aj jeho sociálnu a emocionálnu stránku života. Ak nie sú jasne identifikované príčiny ťažkostí, ktoré dysgrafik má, môže byť často považovaný za lenivého a nedôsledného. V dôsledku toho je dieťa frustrované, má nízke sebavedomie a jeho pridružené komunikačné problémy ho môžu izolovať od spoločností ostatných detí.