Zavolajte nám 0914 100 302

HANDLE® prístup

swing-1391313_1920HANDLE®

HHolistic – Holistický

AApproach to – prístup k

NNeuro – neuro-

D - Development and – vývoju a

LLearning

EEfficiency – efektivite učenia

HANDLE prístup nás veľmi zaujal a to nielen pohybovými aktivitami, ktoré využíva, ale tiež svojou filozofiou a spôsobom práce s ľuďmi. Sme veľmi radi a zároveň nadšení z toho, že môžeme do svojej práce zakomponovať niektoré základné HANDLE aktivity a princípy.

Čo je to HANDLE® prístup?

HANDLE je holistický prístup k neurovývoju a efektivite učenia. Ide o unikátny, efektívny, jemný a rešpektujúci prístup, ktorý prostredníctvom pohybových aktivít, pomáha zlepšiť funkcie nervového systému a proces učenia u detí i dospelých.

HANDLE vidí správanie ako komunikáciu, nie ako symptóm, ktorý je potrebné zamaskovať alebo kontrolovať. Ľudia nám svojim správaním ukazujú, nielen to, čo potrebujú, ale tiež nám pomáhajú pochopiť  ako funguje ich nervový systém.

Jedným zo základných princípov  HANDLE prístupu je koncept jemného posilňovania (Gentle Enhancement®). Tento princíp vychádza z poznatku, že keď sme v strese, nemôžeme sa efektívne a optimálne učiť a rozvíjať sa.

Cieľom HANDLE prístupu je obmedziť stres a optimalizovať fungovanie senzomotorických systémov, medzi ktoré patrí napríklad hmat, vnímanie vlastného tela, sluch, zrak, diferenciácia a ďalšie. K tomu využíva jemné, organizované a rytmické aktivity upravené podľa individuálnych potrieb.

HANDLE ovplyvňuje všetky formy učenia (akademické, jazykové, motorické, sociálne a ďalšie), podporuje hlbšie pochopenie ľudského fungovania a vývoja a snaží sa zlepšiť a posilniť schopnosť sústrediť sa, spracovávať informácie, ovládať emócie, vykonávať každodennú činnosť a učiť sa novým veciam efektívnejšie a s väčšou ľahkosťou.

Zakladateľkou HANDLE® prístupu bola medzinárodne uznávaná autorka a lektorka Judith Bluestone (1944 -2009). Judith Bluestone sa narodila s mnohými neurovývinovými odlišnosťami. V dospelosti ochrnula po úraze, trpela  epilepsiou, stratou reči po encefalitíde, mala rysy ADHD, autizmu, obsedantno-kompulzívnej poruchy a poruchy opozičného vzdoru.

Judith dokázala využiť svoju osobnú skúsenosť a skombinovať ju so širokými odbornými znalosťami získanými štúdiom a praktickými skúsenosťami z klinickej práce a vytvorila HANDLE prístup. V roku 1994 založila neziskovú organizáciu The HANDLE Institute, ktorá sa zaoberá  rozširovaním tohoto prístupu po celom svete.

Judith bola taktiež autorkou knihy Fabric of Autism, (pletivo autizmu), kde ju v predhovore Tim Hutton, PhD, CST-D právom označuje za skutočnú „prekladateľku“ medzi autistickým a neautistickým svetom.

HANDLE môže pomôcť ľuďom s mnohými rôznymi ťažkosťami, vrátane:

  • porúch autistického spektra
  • porúch učenia
  • porúch pozornosti, ADHD
  • porúch vývoja reči
  • porúch pamäti
  • poruchy správania
  • DMO (detskej mozgovej obrny)
  • OCD (obsedantno- kompulzívnej poruchy)
  • pacientov po mozgovej príhode
  • Tourettov syndróm

Ak máte záujem dozvedieť sa viac informácií o HANDLE prístupe, môžete navštíviť www.handle.org

Táto strana bola vytvorená na základe informácií z kurzu Úvod a Základy HANDLE prístupu.
blow-bubbles-668950_1920

© 2010 HANDLE Holding, LLC