Nevoľnosť alebo závrate / kinetóza

Kinetóza je považovaná za špecifickú poruchu vestibulárneho systému. Podstatnú úlohu v prípade kinetózy, zohrávajú receptory rovnovážneho a zrakového systému. Keď dôjde k podráždeniu týchto receptorov, smerom do mozgovej kôry sú vysielané veľmi intenzívne podnety (informácie o polohe tela a zrakové informácie), ktoré by mali byť vo vzájomnej zhode. V  prípade, že sa tak nestane a informácie z vizuálneho a vestibulárneho systému sú v nesúlade, dochádza k podráždeniu centrálneho nervového systému, čo sa v tomto prípade prejaví kinetózou a spôsobí najčastejšie nevoľnosť alebo závrat.

Príznaky, ktoré sa vyskytujú pri kinetóze:

  • bolesť hlavy
  • nevoľnosť, ktorú môže sprevádzať zvracanie
  • únava
  • závrat
  • nechutenstvo

Kinetóza sa vyskytuje pri cestovaní v dopravných prostriedkoch, napríklad autom, autobusom, vlakom, lietadlom alebo plavbou po lodi, známa ako morská choroba.