Zavolajte nám 0914 100 302

Morov reflex

Objavuje sa v 9. až 12. týždni po počatí. Je to reflex, ktorý je plne prítomný pri narodení, stimuluje prvý nádych života, ak nenastane u dieťaťa dýchanie automaticky. Je to typická obranná reakcia organizmu ,,bojuj alebo uteč!“ Mal by byť potlačený do 4 mesiaca života dieťaťa.

zdroj: S. G. Blythe: Dieťa v rovnováhe, vydal Inštitút psychoterapie a socioterapie,(2012), str. 46

zdroj: S. G. Blythe: Dieťa v rovnováhe, vydal Inštitút psychoterapie a socioterapie,(2012), str. 46

 

Účinky pretrvávania (t. j. čo môžeme pozorovať, ak Morov reflex nebol potlačený):

  • kinetóza (narušený vzťah medzi rovnováhou a zrakovým vnemom)
  • hypersenzitivita (precitlivelosť na všetky zmyslové podnety – napr. na ostré svetlo, rôzne zvuky, dotyk, chute, pachy, chlad, teplo...)
  • vizuálny stres
  • hyperaktivita a impulzivita
  • emočná nezrelosť (tendencia k prehnaným reakciám, náladovosť, ťažko prijímajú kritiku)
  • nízke ego
  • výrazné diskrepancie v sociálnom a emočnom správaní (zlyhávajú v situáciách, kedy treba rýchlo reagovať)
  • nemajú radi zmeny, často manipulujú s ľuďmi aj situáciami, aby ich mali pod kontrolou

  Morov reflexV zmysle hypersenzuality, ktorá je typická pre Morov reflex, sú deti veľmi prestimulované, preťažené a zahltené podnetmi. V dôsledku toho sú veľmi dekoncentrované (resp. nie sú schopné sa sústrediť).