Zavolajte nám 0914 100 302

Naša ponuka

Naše centrum poskytuje:

 • komplexné diagnostické hodnotenie neurologického vývinu (diagnostika neuromotorickej nezrelosti)
 • vypracovanie odbornej správy z diagnostického vyšetrenia
 • intervenciu, zostavenie stimulačného programu v podobe špecifických motorických cvičení
 • priebežné poradenstvo a odborné konzultácie
 • audiometrické vyšetrenie, špecifické diagnostické testy, zamerané na sluchové spracovávanie: monaurálna a binaurálna audiometria, test laterality ucha, test na prah citlivosti, dichotický test počutia
 • intervenciu formou individuálneho sluchového tréningu Benaudira
 • rediagnostiku, kontrolné stretnutia, prehodnotenie aktuálneho stavu dieťaťa
 • tréning fonematického uvedomovania podľa EĽKONINA
 • akreditovaný stimulačný program na rozvoj pozornosti u detí KUPOZ
 • akreditovaný primárne preventívny program KUPREV
 • podporná terapia s prvkami  HANDLE® PRÍSTUPU
 • akreditovaný stimulačný program MAXÍK pre predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou
 • program na rozvoj pracovného tempa ROPRATEM
 • rozvíjajúci program MIRABILIS pre deti s odkladom školskej dochádzky
 • rozprávkový program MIRABILIS na rozvoj grafomotorických zručností

V rámci pohybového programu nasledujeme dieťa, orientujeme sa na jeho potreby, čím sa odlišujeme od iných cvičebných programov. Citlivo vnímame všetky prejavy dieťaťa,  jeho oslabenia a fyzické možnosti. Snažíme sa pomáhať zmierniť ťažkosti, v pozadí ktorých stoja neurofyziologické príčiny a problémy v oblasti centrálneho sluchového spracovávania.