Zavolajte nám 0914 100 302

Etický kódex Euspe

V plnej miere reflektujeme zodpovednosť našej profesie a preto ju vykonávame v prospech detí, ktoré naše centrum navštevujú.

Neustále sa vzdelávame, rozširujeme nielen svoje odborné kompetencie prostredníctvom vzdelávacích kurzov, supervíznych stretnutí, ale aj aktivít zameraných na sebarozvoj. Snažíme sa vnímať problematiku v jej aktuálnosti a zabezpečovať čo najkvalitnejšie služby pre našich klientov.

Sme viazaní mlčanlivosťou, ochranou osobných údajov o klientoch a ich príbuzných. Rešpektujeme ich priania so zachovaním dôvery. Poskytnuté informácie o deťoch a rodičoch tretím osobám ( vrátane odborníkov/čok) sa deje iba na základe Vášho súhlasu. Sme povinní poskytnúť údaje v právnych prípadoch na základe súdneho príkazu.

Ako zákonní zástupcovia dieťaťa máte právo byť oboznámení s technikami, metódami a postupmi, ktoré poskytujeme v rámci našich diagnostických a intervenčných prístupov.

Realizujeme iba tie diagnostické, stimulačné, terapeutické a poradenské činnosti, na ktoré máme oprávnenie, boli sme odborne zaškolení a certifikovaní. V prípade potreby odporúčame služby iných odborníkov.

Rodičia sú dôležitou súčasťou vzájomnej interakcie pri pomoci dieťaťu. Je na Vás koľko energie budete vkladať do domácich cvičení s dieťaťom a odporúčaní. Ponúkame Vám spoluprácu založenú na úprimnosti, otvorenom prístupe, rešpektovaní dynamiky osobnosti a vývinu Vášho dieťaťa.

Za naše služby sme odmeňovaní podľa cenníka Euspe. Neprijímame iné finančné či nefinančné dary.