Zavolajte nám 0914 100 302

Nezrelé dieťa /neuromotorická nezrelosť

Neuromotorická nezrelosť je definovaná  ako nepretržité pretrvávanie viacerých primitívnych reflexov u dieťaťa staršieho ako jeden rok a/alebo prítomnosťou nedostatočne vyvinutých posturálnych reflexov u detí starších ako tri a pol roka.
Reflexy sú zrkadlá vyvíjajúceho sa nervového systému, resp. odzrkadľujú stupeň zrelosti centrálnej nervovej sústavy (CNS).

Neuromotorická nezrelosť - pozorovateľné príznaky
Ako príklad zo širokého spektra symptómov uvádzame iba niektoré, ktoré sú typické pre neuromotorickú nezrelosť:

 • problémy s nevyhranenou lateralitou (t.j. dieťa pri písaní používa raz pravú, raz ľavú ruku)
 • problémy s písaním a čítaním
 • nesprávny úchop/prítlak pri písaní
 • zlá artikulácia, poruchy reči
 • sluchový zmätok/ nedostatočné zachytenie informácie
 • precitlivenosť na zmyslové podnety (napr. vône, pachy, dotyky, zvuky, ostré svetlo)
 • úzkosť, strach z bežných vecí (napr. strach z otvoreného priestranstva, z davu, odkiaľ je sťažený únik)
 • nedostatočne plynulé pohyby, nedostatočná koordinácia pohybov
 • nesprávne držanie tela v sede, v stoji, pri písaní
 • dieťa nedokáže obsedieť
 • problém naučiť sa bicyklovať
 • ťažkosti s rovnováhou
 • problémy s priestorovou orientáciou /napr. problém naučiť sa ručičkové hodiny, svetové strany, čo je hore, dole, vpredu, vzadu/
 • nezrelé pohyby očí (napr. problém zaostriť zrak na rôzne vzdialenosti, čo môže spôsobiť ťažkosti napríklad pri odpisovaní z tabule)