Zavolajte nám 0914 100 302

Okruhy riešiteľných problémov

Okruhy riešiteľných problémov

 • špecifické poruchy učenia /dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia, dyspraxia/
 • ADD- porucha pozornosti
 • ADHD- porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou
 • Aspergerov syndróm – porucha autistického spektra
 • Problémy v oblasti zmyslového vnímania
 • Problémy v oblasti hrubej a jemnej motoriky
 • Problémy v rovnováhe a koordinácii
 • Agorafóbia – strach z otvoreného priestranstva
 • Panické a úzkostné poruchy
 • Oneskorený vývin reči
 • Špecificky narušený vývin reči – vývinová dysfázia
 • CAPD- centrálna porucha sluchového spracovávania
 • Hyperacusis- zvýšená precitlivenosť na sluchové podnety