Mám nezrelé dieťa?

Akým spôsobom môžem ako rodič zistiť, či práve moje dieťa netrpí neuromotorickou nezrelosťou? V prípade, že chcete vedieť, či ťažkosti vášho dieťa môžu mať neurofyziologické príčiny, resp. či by INPP program bol vhodným spôsobom terapie pre vaše dieťa, môžete si zodpovedať niekoľko otázok v skrátenej verzii dotazníka.

Na otázky v dotazníku odpovedajte iba áno alebo nie. V prípade, že odpoviete na viac ako 7 otázok kladne, kontaktujte nás. Je tu predpoklad, že vaše dieťa potrebuje komplexné diagnostické hodnotenie neuromotorickej nezrelosti.

DOTAZNÍK

 1. Vyskytli sa vo vašej blízkej rodine špecifické poruchy učenia?
 2. Mala matka alebo dieťa počas tehotenstva zdravotné ťažkosti?
 3. Bol pôrod dieťaťa v akomkoľvek slova zmysle neobvyklý, príliš dlhý alebo komplikovaný ? (napríklad: pôrod cisárskym rezom, za pomoci klieští alebo vákuum extraktora, a pod.)
 4. Narodilo sa dieťa skôr ako dva týždne pred alebo viac ako desať dní po stanovenom termíne pôrodu?
 5. Malo vaše dieťa nízku pôrodnú hmotnosť?
 6. Bolo u dieťaťa v minulosti vyjadrené podozrenie na niektorú z týchto diagnóz: Dyslexia, Dyspraxia, ADHD, ADD?
 7. Berie v súčasnosti dieťa nejaké lieky?
 8. Prešlo dieťa vývinovou fázou plazenia a štvornožkovania?
 9. Prekonalo dieťa v minulosti nejaké odborné vyšetrenia alebo zákroky?
 10. Bol rečový vývin dieťaťa oneskorený alebo inak špecifický?
 11. Je v súčasnosti dieťa v odbornej lekárskej starostlivosti?
 12. Máte dojem, že dieťa zle vidí alebo zle počuje?
 13. Má vaše dieťa ťažkosti s obliekaním (napríklad so zapínaním gombíkov, zipsov alebo so zaväzovaním šnúrok)?
 14. Bolo pre vaše dieťa náročné naučiť sa bicyklovať?
 15. Trpí vaše dieťa nevoľnosťou pri cestovaní?
 16. Má dieťa problém pri chytaní letiacej lopty (koordinácia rúk s očami) ?
 17. Je vaše dieťa neposedné, nepokojné, neustále v pohybe a je za to sústavne kritizované učiteľmi?
 18. Bolo pre vaše dieťa náročné naučiť sa určovať čas na ručičkových hodinách?
 19. Trpelo dieťa viacpočetnými infekciami uší, prínosových dutín a/alebo dýchacích ciest?
 20. Robí chyby pri odpisovaní z knihy alebo tabule?
 21. Po nástupe na základnú školu malo dieťa ťažkosti naučiť sa čítať? Má problémy s čítaním?
 22. Keď píše dieťa slohovú prácu alebo píše novú látku v škole stane sa, že píše  písmená zrkadlovo, v opačnom poradí, vynechá písmená alebo slová?
 23. Má problémy s pozornosťou a je rýchlo unaviteľné?
 24. Ak sa objaví náhly, neočakávaný hluk alebo pohyb, reaguje dieťa prehnane (úľak, hnev, krik, plač, a pod.)?

Online dotazník, aj s možnosťou otvorených otázok, môžete vyplniť po kliknutí na odkaz tu. Po jeho odoslaní Vás budeme kontaktovať.