Zavolajte nám 0914 100 302

Sluch a sluchové spracovávanie

Sluch je jeden z piatich ľudských zmyslov. Sluchovým orgánom je ucho, ktoré na fyziologickej úrovni zabezpečuje človeku schopnosť počuť , inak povedané vnímať zvuky.

Zvuk je v podstate vibrácia, inak ho môžeme vysvetliť ako mechanické vlnenie vzduchu. Zvuky sa však od seba líšia v hlasitosti a frekvencii. Hlasitosť je sila, intenzita zvukov okolia, ktorá sa meria v decibeloch (dB). Frekvencia je vlastne výška zvuku, ktorá sa udáva v hertzoch (Hz).

*Naša reč sa skladá zo zvukov rôznych frekvencií. Napríklad frekvencia 3000 Hz je dôležitá pre vnímanie hlások, od čoho závisí aj vývin rečových a jazykových predpokladov. Predovšetkým deti s  dyslexiou a špecificky narušeným vývinom reči prišli o schopnosť rozlišovať zvuky na tejto frekvencii.*

Počuť však neznamená počúvať, ide o dve odlišné schopnosti človeka. Už sme spomínali, že schopnosť počuť je fyziologickým procesom, ale počúvanie je aktívnejším procesom počutia. Je to predovšetkým schopnosť, ktorú sa musíme naučiť. K tomu, aby sme to dokázali, musíme byť schopní zamerať dostatočnú pozornosť, ale aj vedome ju selektovať na to, čo nám niekto hovorí.

CAPD – skratka z angl. central audithory processing disorders je centrálna porucha sluchového spracovávania. Deti s týmto oslabením nedokážu adekvátne spracovať, čo počujú, pretože ich uši a mozog nie sú vo vzájomnej súhre. V takomto prípade je často krát ovplyvnený spôsob, ktorým mozog rozpoznáva a interpretuje zvuky, čím ovplyvňuje aj samotnú reč a komunikačné schopnosti. U detí, ktoré ešte nevedia písať a čítať, je sluch najdôležitejším zmyslom, pretože predstavuje hlavnú bránu toku informácií, ktoré sa cez sluchový nerv dostávajú do mozgu. Každé narušenie sluchového vnímania do určitej miery obmedzuje reč a jej porozumenie, kognitívne schopnosti učiť sa a poznávať, čo môže viesť k rôznym emocionálnym, psychickým alebo sociálnym problémom vo vývine detí.

Uvedené príznaky vás môžu upozorniť na to, že vaše dieťa môže mať problémy v oblasti sluchového spracovávania:

 • má vaše dieťa problém venovať niečomu dlhšiu pozornosť, všetko ho vyrušuje a je nesústredené?
 • má problém zapamätať si verbálne informácie a potrebuje viac času na ich spracovanie?
 • má oslabené schopnosti v procese učenia, robí chyby pri čítaní a písaní?
 • má ťažkosti lokalizovať zdroj zvuku, orientovať sa v priestore?
 • má oneskorený, či narušený vývin reči?
 • chytá sa často za uši a na niektoré zvuky reaguje precitlivelo?
 • trpí alebo v minulosti trpelo na časté zápaly stredného ucha, ORL problémy, alergiu alebo adenoitídu (zväčšenú nosohltanovú mandľu)?

Problémy v oblasti centrálneho sluchového spracovávania bývajú súčasťou mnohých diagnóz, uvádzame len niektoré:

 • ADD a ADHD
 • Dyslexia
 • Dysgrafia
 • Dysfázia
 • Tinitus
 • Hyperacusis
 • Autizmus (Aspergerov syndróm, HFA- vysokofunkčný autizmus)