Zavolajte nám 0914 100 302

KUPOZ program na rozvíjanie pozornosti

CHILD IN SPEECH THERAPYKUPOZ   je  akreditovaný stimulačný program určený na rozvoj pozornosti u detí.

Ide o program, ktorý vypracovala klinická psychologička PhDr. Pavla Kuncová na základe svojej dlhoročnej práce s deťmi s ľahkou mozgovou dysfunkciou za účelom rozvoja pozornosti  u detí, ktoré majú diagnostikované ADHD a poruchy učenia.

 

Pre koho je KUPOZ určený?

 • pre deti mladšieho školského veku od 8 rokov do 12 rokov
 • pre deti s ADD a ADHD
 • pre deti s pomalším psychomotorickým tempom, neurotickými ťažkosťami a poruchami učenia

V čom spočíva princíp programu?

 • ťažisko programu spočíva v práci rodiča s dieťaťom pod vedením vyškoleného odborníka
 • dĺžka programu je 15 týždňov
 • pracuje sa denne 15 až 20 minút (štyri cvičenia z pracovných listov)

Aké výsledky môžeme očakávať?

 • zrýchlenie psychomotorického tempa
 • zkľudnenie krivky pozornosti
 • zlepšenie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom
 • schopnosť pravidelnej práce
 • zlepšenie emočného vyladenia a prístupu k práci
 • zážitok z úspechu
 • odbúranie časového stresu
 • celkové zlepšenie pri školskej práci

Cvičenia sú zamerané  na tieto oblasti:

 • sluchové a zrakové rozlišovanie
 • pojmové myslenie a pamäť
 • verbalizáciu a komunikačné kompetencie
 • trénovanie pozornosti (udržanie a prenášanie pozornosti)
 • logické myslenie
 • priestorovú orientáciu