Zavolajte nám 0914 100 302

Symetrický tonický šijový reflex

Objavuje sa okolo 5-6 mesiaca po narodení. Tento reflex spôsobuje opačné pohyby hornej a dolnej polovice tela. Napr. keď batoľa zdvihne hlavu, ruky sa narovnajú, nohy sa pokrčia a zadok sa posadí na členky, t.j. horná polovica je vystretá /v extenzii, dolná polovica tela je ohnutá/ vo flexii. Reflex posilňuje svaly hornej a dolnej časti chrbtice. Potlačený by mal byť v 6-8 až 11 mesiaci života dieťaťa.

10aÚčinky pretrvávania /t. j. čo môžeme pozorovať, ak STŠR nebol potlačený/:

  • problémy s držaním tela (horná a dolná polovica tela nie sú v súlade), prejaví sa najmä pri sedení za stolom pri písaní, jedení, spôsobuje problém naučiť sa plávať, robiť kotúle...
  • dieťa nedokáže obsedieť (má nerovnomerne rozložený svalový tonus)
  • nezrelé pohyby očí (ovplyvnené je vertikálne sledovanie)
  • oslabená koordinácia oko-ruka (napr. pri chytaní lopty)
  • problém pri prepisovaní textu z tabule
  • bráni štvornožkovaniu