Zavolajte nám 0914 100 302

Tonický labyrintový reflex

Objavuje sa v 12. týždni tehotenstva vo flexii (napr. skrčená poloha bábätka v brušku), ďalej po narodení v extenzii (úplné vystretie končatín bábätka). Ide o reflexnú reakciu pri zmene polohy hlavy:

Dieťa v rovnováhe, vydal Inštitút psychoterapie a socioterapie

zdroj: S. G. Blythe: Dieťa v rovnováhe, vydal Inštitút psychoterapie a socioterapie,(2012), str. 49

  • záklon hlavy (hlava klesne pod úroveň chrbtice), úplná extenzia /vystretie končatín

 

zdroj: S. G. Blythe: Dieťa v rovnováhe, vydal Inštitút psychoterapie a socioterapie,(2012), str. 50

zdroj: S. G. Blythe: Dieťa v rovnováhe, vydal Inštitút psychoterapie a socioterapie,(2012), str. 50

  • predklon hlavy (hlava je nad rovinou chrbtice), úplná flexia/zohnutie končatín

TLR spôsobuje úplné vystretie alebo zohnutie končatín. V prvých týždňoch života je tento reflex jediným spôsobom odpovede dieťaťa na gravitáciu. Dvíhanie hlavičky na brušku je prvým krokom k ovládaniu krčných svalov. Tento reflex rozvíja tonus flexorov a extenzorov. TLR je postupne potlačený vyššími mozgovými centrami do veku 3 až 3 a pol roka veku dieťaťa.

Účinky pretrvávania /t. j. čo môžeme pozorovať, ak TLR nebol potlačený/:

  • nestabilné držanie tela
  • slabá rovnováha
  • problémy s ovládaním pohybov očí
  • chôdza po špičkách po 3 a pol roku života
  • znížený alebo zvýšený svalový tonus
  • sluchový zmätok
  • nevoľnosť pri cestovaní pretrvávajúca až do dospelosti
  • problém s orientáciou v priestore