Zavolajte nám 0914 100 302

Úchopové reflexy

Medzi úchopové reflexy patrí palmárny a plantárny reflex.

Palmárny reflex – úchopový reflex dlane. Objavuje sa už v maternici. Potlačený by mal byť v 2 až 3 mesiacoch života dieťaťa.

New born baby hand, shallow DOF

Účinky pretrvávania Palmárneho reflexu:

  • ťažkosti v opozícii palca a prstov
  • dysdiadochokinéza prstov (problém vykonávať rýchle striedavé pohyby prstov)
  • nesprávny úchop pri písaní
  • precitlivenosť na dotyk
  • problémy s rečou a artikuláciou
  • tendencia písať ústami (pohyb ústami pri písaní textu)

Plantárny reflex – úchopový reflex chodidla. Objavuje sa v 5 mesiaci po pôrode. Býva potlačený/inhibovaný v 7 až 9 mesiaci života dieťaťa/.
Účinky pretrvávania Plantárneho reflexu:

  • ovplyvňuje rovnováhu (chodidlo neposkytuje stabilnú základňu napr. pri vzpriamenom postoji)
  • problémy s plazením
  • tendencia chodiť po špičkách