Zavolajte nám 0914 100 302

Vplyv hudby na mozog

Je dokázané, že hudba môže liečiť a rozvíjať intelektuálne schopnosti človeka. Hudba je špecifický nástroj, pomocou ktorého môžeme trénovať obidve polovice mozgu, a to aj bez chémie.

Hudba má schopnosť zasiahnuť všetky úrovne  ľudskej psychiky:

 • na nižších úrovniach mozgu (mozgový kmeň) ovplyvňuje: pulz, dýchanie a vedomie človeka
 • prostredníctvom limbického systému ovplyvňuje: emócie, pocity a nálady
 • zlepšuje priestorovú inteligenciu a logické myslenie
 • v mozgovej kôre vytvára vizuálne obrazy a asociácie
 • upokojuje, môže riešiť aj problémy so zaspávaním, depresie, úzkosti, traumatické zážitky
 • pomáha rozvíjať slovnú zásobu a komunikačné schopnosti

Pomocou hudby môžeme stimulovať obidve polovice mozgu, t.j. hudba ovplyvňuje pravú aj ľavú hemisféru.

Pravá hemisféra je zodpovedná za:

 • rozlišovanie melódie
 • priestorovú orientáciu
 • vnímanie jazyka, slovnú zásobu
 • emocionálnu stránku jazyka a neverbálnu komunikáciu
 • vnímanie rytmu
 • obrazové vnímanie

Ľavá hemisféra je zodpovedná za:

 • fonetické dekódovanie (rozlišovanie jednotlivých zvukov, delenie slov na slabiky)
 • verbálne aspekty jazyka (slovné vyjadrovanie, nácvik hláskovania)
 • písanie
 • chápanie času, čísel