Zavolajte nám 0914 100 302

KEĎ ŠOFÉRUJÚ DVAJA NARAZ

Asymetrický tonický šijový refl ex (ATŠR) sa objavuje v 18. týždni vnútromaternicového vývinu. Práve v tom čase začne budúca mamička pociťovať prvé pohyby. Refl ex sa spúšťa otočením hlavy do strany. Na tú stranu, kam sa otáča hlava, sa vystrie aj ruka a napne sa dolná končatina. V podstate sa napne celá polovica tela. Naproti tomu na opačnej polovici tela nastane uvoľnenie svalov. Badateľné je to na končatinách, ktoré zaujmú trochu skrčenú polohu. Poloha dieťatka pripomína šermiara vo výpade, preto sa tento refl ex nazýva aj šermiarsky.

DVE KRÁĽOVSTVÁ V JEDNEJ KRAJINE

Reflex časom silnie a podporuje rozvoj pohybov dieťaťa v maternici. Pomáha mu rozvíjať svalový tonus a otáčať sa. Poväčšine prípadov môže za to ATŠR, keď nastávajúca mamička nečakane dostane ranu do žalúdka. Znamená to, že všetko je v poriadku. Citeľné pohyby, aj keď nie vždy príjemné, sú známkou dobrého postupu vo vývine. Pri narodení donoseného zdravého novorodenca je ATŠR plne rozvinutý a podieľa sa na procese pôrodu spolu s tonickým labyrintovým reflexom, o ktorom sme písali v predchádzajúcej časti. Predpokladá sa, že ATŠR prispieva k pootočeniu sa telíčka pri prechode pôrodnými cestami. Dieťa sa cestou von vždy otočí o 180°, akoby sa vyšroubovalo z matkinho tela. Má sa za to, že reflexne spustené odlišné svalové napätie pravej a ľavej časti tela dáva pohybom flexibilitu a dieťa sa tak aktívne zúčastňuje pôrodu. Po úspešnom pôrode úloha ATŠR nekončí. Rozdelenie tela na pravo-ľavú polovicu pomá- ha v rozvoji základných motorických (pohybových) zručností. Tento reflex kladie základ pre dobré homolaterálne pohyby, čo znamená, že rovnaká ruka a noha sa naučia synchronizovane pracovať. Pohybový vzorec, ktorý ATŠR spúšťa, pomáha „rozbiť“ celotelovú reakciu tonického labyrintového reflexu. Záverom správneho pohybového vývinu je kontrola každého kvadrantu tela nezávisle od polohy hlavy. Riadenie postupne preberajú vyššie nervové centrá, ktoré podliehajú vedomej kontrole. Teraz sme vo fáze, keď ATŠR posúva dieťa na zrelšiu úroveň a polovice tela sa učia fungovať samostatne. Rozdelenie na pravú a ľavú stranu existuje na úrovni celkového fungovania mozgu. Vytvára sa vertikálna deliaca čiara, ktorá rozdeľuje napríklad zorné pole dieťatka na pravú a ľavú časť. Ďalšou úlohou je v polohe na brušku uľahčovať dýchanie. Spevnenie tej časti tela, kde je otočená hlavička a uvoľnenie protiľahlej strany, pomáhajú dieťaťu zaujať vý- hodnejšiu pozíciu pre prísun vzduchu do pľúc. Súbežná reakcia – otočenie hlavy a pohyb ruky tvoria zasa základ pre koordináciu ruka/oko.

Ešte žiadny komentár