Pravák alebo ľavák / lateralita

Pod pojmom lateralita sa rozumie prednostné používanie jedného z párových orgánov ( ruky, nohy, oka a ucha). Viaceré odborné štúdie opierajúce sa o poznatky z oblasti interhemisferickej spolupráce, sa zhodujú v tom, že je vždy lepšie ak je ľudský mozog lateralizovaný, teda jedna hemisféra je dominantná a má prevahu nad tou druhou. Vtedy je ľudský mozog organizovanejší a schopný omnoho efektívnejšie spracovávať a vyhodnotiť všetky informácie, ktoré k nemu … Čítať ďalej Pravák alebo ľavák / lateralita