Zavolajte nám 0914 100 302

NEMÔŽEM SA NEZĽAKNÚŤ

Týmto článkom začíname nový seriál, v ktorom sa budeme zaoberať vývinom dieťaťa z neurofyziologického a neuropsychologického hľadiska. Verím, že nám pomôže lepšie porozumieť našim deťom, a to najmä v prípadoch, keď sa nie všetko vyvíja tak, ako by sme chceli.

VÝVIN REFLEXOV

Dieťa prichádza na svet vyzbrojené sú- borom automatických reakcií, ktoré mu pomáhajú pri narodení a pri postupnom adaptovaní sa na tento svet. Tieto automatické vrodené reakcie sa nazývajú novorodenecké reflexy. Keď dieťa zvládne určitú fázu vývinu, ich činnosť zaniká a otvára sa priestor pre vyššiu úroveň, pre posturálne reflexy.

MOROV REFLEX – BOJ ALEBO ÚTEK?

Morov reflex patrí medzi tie známejšie. Možno ste videli lekára, ako pod ležiacim bábätkom mykol podložkou. Dieťa okamžite roztiahlo ruky a nohy do typickej akoby „objímacej“ polohy, nadýchlo sa, na okamih ustrnulo a potom sa stiahlo a bolestivo rozplakalo. Takto vyzerá testovanie Morovho reflexu u novorodencov a umožňuje nám jednoduchým spôsobom, aj keď len veľmi zhruba, zistiť, ako je na tom dieťa z neurologického hľadiska.

Ešte žiadny komentár